MAKE LIFE BETTER

.....

....

નમસ્કાર વાંચક મિત્રો, આજે સમગ્ર  વિશ્વમાં  ડાયાબિટીસ    /  વજન વધારાની  /  અને  સ્કીન પ્રોબ્લેમ  ની સમસ્યાઓથી લોકો પરેશાન છે. આ બીમારીઓનું દિવસે ને દિવસે જોર વધતું જાય છે. લોકો જાત જાતનાં ઉપાયો કરી ને કોઈપણ રીતે આ સમસ્યામાંથી બહાર નીકળવા માગે છે. પરંતુ બધા ઉપોયો કરવા છતાં કોઈ સંતોષકારક કે અસરકારક રસ્તો મળતો નથી.

આવી જ સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલા વિશ્વભરનાં અનેક લોકોને માત્ર સંતોષકારક જ નહીં, પરંતુ આશ્ચર્યજનક અને ચમત્કારીક, પરિણામો પ્રાપ્ત થયા છે, રેકસલ ડ્રગ્સ  છેલ્લાં ૧૦૦ વર્ષ થી પણ વધારે અનુભવ ધરાવતી કંપની છે.
અને યુનિસિટી પ્રાકૃતિક/કુદરતી ઉત્પાદનો બનાવતી કંપની છે, જેનો ૩૦ થી પણ વધુ દેશનાં લોકો ઉપયોગ કરે છે. “યુનિસિટી” નાં ઉત્પાદનો ૧૦૦% શુધ્ધ, ખુબજ અસરકારક, ક્લિનિકલી માન્ય, ઉચ્ચ ગુણવતાં વાળા અને સાયંટિફિકલી સાબિત થયેલા છે.

વિશ્વભરનાં ડોક્ટરો પણ પોતાનાં મરિજોને “યુનિસિટી” નાં ઉત્પાદનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપે છે. જે Physician Desk Reference – PDR માં પણ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. જેનો શ્રેય “યુનિસિટી”  ને પણ જાય છે.

“યુનિસિટી” નાં ખુબજ પ્રખ્યાત અને અસરકારક ઉત્પાદનો જે જુવાળ ની જેમ લોકોમાં ફેલાતા જાય છે, હવે ભારતમાં છેલ્લા બે વર્ષથી મળવા લાગ્યા છે. જેમાનાં ૧. ડાયાબિટીસની સમસ્યા  (પેટંટેડ પ્રોડક્ટ છે.) ૨. વજન વધારાની સમસ્યા  (પેટંટેડ પ્રોડક્ટ છે.)   અને ૩. સ્કીન પ્રોબ્લેમની સમસ્યા નાં તેમજ સ્વાસ્થ્ય સબંધિત અનેક તકલીફમાં યુનિસિટી કંપની નાં ઉત્પાદનોએ વપરાશ કર્તાઓને કેવા પરિણામો આપેલ છે, તેની ખુબજ ઉપયોગી માહિતી અહિયાં આપની સાથે શેર કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઉપયોગ કેવીરીતે કરવો, મળેલા ચમત્કારિક પરિણામો, વપરાશ કર્તાઓનાં અભિપ્રાયો  તેઓનાં ફોટા સાથે સામેલ છે.

આપણે ઉપર વાંચ્યું કે, બીમારીનો ઉપાય શોધવા વ્યક્તિ પૈસા ખર્ચવા થી માંડીને ગમે તે કરવા તૈયાર હોય છે, પરંતુ જો કોઈ યોગ્ય માહિતી જ નાં મળે તો શું કરવું ? આજ વિચારથી, આજથી આ વેબસાઇટ એવા તમામ લોકોને ખુબજ ઉપયોગી થાય અને સ્વાસ્થ્ય રહે એવી અંતરથી અભ્વ્યર્થના સાથે આજથી આપ સૌને અર્પણ.

તા. 01-03-2014

આપનો આભાર.

1. ખીલ,ચહેરા પર ડાઘ, કરચલી, આંખ નીચે કાળાશ, ફોડલિયો  ?

2.  ખીલની સમસ્યા, ૭ દિવસ માં ચમત્કારિક પરિણામ

વધુ પરિણામો જોવા અહિ ક્લિક કરો.

Super Chlorophyll and Benefits

Are you suffering from … ?

==> Taking Ayurveda medicine since LONG TIME ? ECZEMA, , Constipation, Acne-scar, lots of pimple, Painful Hemorrhoids and Piles, Varicose veins, blockages in arteries, Bad Itching, Ring worms, HIVES, Ulcers,  Diabetic Leg, Wounds – skin disease long time ? )

Use Remedy to Smooths “Painful Hemorrhoids and Piles (stops bleeding and pain)” And blockages in arteries
Remedy Workout at Blood Cell Level Deep!!
Its 100% Natural and used both – internal as well as external too !!

Usage : Take one and half table spoon, mix it well with 250ml water and drink it instantly.
Two times a day first week – three times a day after first week.
+ make some paste as per requirements and use on effected area. That’s it. If required.

ANTIOXIDANT AND ANTI-INFLAMMATORY HELP IN NEUTRALIZING FREE RADICALS THAT DAMAGE HEALTHY CELLS AND REDUCE THE INFLAMMATORY PROCESS IN CELLS.

ANTI – CANCER PROPERTIES: Able to protect against cancer – by making sure that carcinogens do not bind with the DNA of cells. It works by blocking the metabolism of harmful chemicals and pro-carcinogens that damage DNA. SO, it helps to inhibits carcinogenesis.

Call for more details : 08511233545. ALL INDIA DELIVERY

Other benefits and features of this remedy are listed below.
1. Counteracts Toxins Eaten
2. Improves Anemic Conditions
3. Cleans and Deodorizes Bowel
4. Improves Nasal Drainage
5. Aids Hemophilia Condition
6. Revitalizes Vascular System in the Legs
7. Aids Hemophilia Condition
8. Slows Nasal Drip
9. Eliminates Bad Breath
10. Builds High Blood Count
11. Improves Blood sugar Problems (Diabetes)
12. Helps to Purify the Liver
13. Aids Hepatitis Improvement
14. Feeds Heart Tissues Iron
15. Regulates Menstruation
16. Resists Bacteria In Wounds.
17. Soothers Ulcer Tissues
18. Soothes Painful Hemorrhoids and Piles
19. Aids Catarrhal Discharge
20. Improves Varicose Veins
21. Relieves Sore Throat
22. Benefits Inflamed Tonsils
23. Bad Itching Anywhere in BODY ?
24. Bad Constipation problem?

Call for more details or to order products : 08511233545.
THANKS

READ MORE ON SUPER CHLOROPHYLL

 

TO SEE RESULT / TESTIMONIALS CLICK HERE

 

 

 

Unicity ? How Big Opportunity is This ?

Message For YOU !!
===================================
ONLY PROFESSIONAL NET WORKERS REQUIRED.
————————————————————–
URGENTLY JOIN NOW FREE !!
WORK AT HOME BUSINESS OPPORTUNITY.
EARN RS. 35200/- MONTH…
FOR QUICK REGISTRATION SEND/PM ME YOUR DETAILS NOW !!
Your Name, Address, Date of Birth, Contact No, E-mail, PAN no.,

You can also SMS/CALL @- 08511233545 RAJKOT – GUJARAT.

—————-

SEE !! How Big Opportunity is This ?

We are in Global preventive business in wellness solution!! Who looking for new global business opportunities which can use system run through all around the World over than 40 countries. With proven result of our system, Road to financial freedom!!

SEE BELOW…

CAR1 CAR2 CAR3 CAR4 CAR5 CAR6 CAR7 CAR8 CAR9

UNICITY LEAN COMPLETE VIDEO

UNICITY LEAN COMPLETE VIDEO – USED AS MEAL REPLACEMENT  OR

Power Start Your Day with Unicity’s Lean Complete Breakfast ! See Video.

=============================================================================

FAQ about Bios Life Slim

“ORDER BIOS LIFE SLIM ==>Mo: 08511233545

ALL INDIA INSTANT DELIVERY

Unicity products are the choice of healthcare providers

Hundreds of doctors, surgeons and healthcare professionals are recommending Unicity products to patients and have become Unicity Franchise Owners themselves. These highly respected and qualified medical professionals have seen with their own eyes the positive impact of Unicity products on their patients, on their colleagues’ patients, and just as important, on themselves.

While conducting clinical studies on our products, we’ve collaborated with major medical institutions such as The Cleveland Clinic, Stanford University, UCLA, University of Utah, University of Minnesota and Columbia University.

Unicity has also presented study results at scientific meetings of the American Heart Association and the American Diabetes Association.

pdr 2014 coverUnicity products are listed in the PDR

The Physicians’ Desk Reference® is the nation‘s most trusted source of pharmaceutical and nutritional supplement information and is consulted by more than half a million doctors and pharmacists throughout the US. Ninety percent of health care professionals consider this reference the most important source of reliable information for helping them make the right decision on advising their patients which products they should use.

FAQ about Bios Life Slim

Q: Do I have to talk to my doctor before taking this product?

A: Bios Life is a fiber-based food product, not a drug. It is not necessary to speak with your doctor, unless you would normally ask your doctor if it is okay to eat certain foods or take a multi-vitamin.   Bios Life is like a high performance bowl of Oatmeal, it’s basically fiber and vitamins, so would you call your physician if you wanted to try a new cereal? But do whatever is comfortable for you, just be sure your physician understands the product and ingredients so his feedback to you is based on facts and not perception.

Q: If Bios Life is so good, why hasn’t my doctor told me about it?

A: It is very possible your doctor is not aware of Bios Life. Most doctors are trained to treat cholesterol by prescribing statin drugs to their patients. Since statin drugs can only be prescribed by doctors, the pharmaceutical industry is spending billions of dollars on marketing. In fact, there’s about one drug representative for every nine doctors, and the drug reps’ primary responsibility is to get doctors to prescribe their drugs. Doctors hear about Bios Life primarily through patients who have had great results with the product and through fellow colleagues in the medical field. Bios Life is listed in Physicians’ Desk Reference (PDR) and is recommended by thousands of healthcare professionals in 30 countries.

Q: Will Bios Life interfere with my medications?

A: Bios Life is a food-based product and therefore has no contraindications with medications. To ensure maximum absorption of your medications, we recommend that you take your medication 30 minutes before drinking Bios Life. If you are on thyroid medication or blood thinners, take your Bios Life an hour before or two hours after your medication.

Q: Can I stop taking my cholesterol lowering drugs just by taking Bios Life?

A: Most doctors encourage their patients to take Bios Life in addition to their statin medication initially. Over time, doctors begin reducing the dosage. In many cases, patients have been able to completely eliminate the need for their prescription medication. But this must be done in conjunction with your healthcare provider when it comes to stopping medications.

Q: Will Bios Life help lower high blood pressure?

A: In countless cases, high blood pressure is directly proportional to weight gain. Many people experience weight reduction when taking Bios Life. This weight loss often results in lower blood pressure and thereby, in some cases, reduces the amount of blood pressure medication needed.

Q: If I am either diabetic or pre-diabetic, can I use Bios Life?

A: There are very few people with diabetes who cannot use Bios Life. In almost every instance, Bios Life is beneficial for diabetes and pre-diabetic conditions. Because of its formulation, it helps to stabilize blood sugar, improve insulin sensitivity, and lower cholesterol as well as blood pressure—all of which are desirable in diabetic conditions.

Q: Are there side effects with Bios Life?

A: Because Bios Life is a food-based product, the side effects are positive in nature. They include healthy weight loss, improved colon health, normalized blood sugar levels, and many other biological benefits. If your body is not accustomed to taking fiber, you may temporarily experience some bloating or gas. This will dissipate in just a few days as your body adjusts to the increased fiber.  It may be best to start slowly with one-half packet, two times per day (mixed with 6 ounces of cold water) and gradually increase to a full dose of 2 packets per day over a 5-7 day period or sooner if comfortable.

Q; How much is Bios Life Slim?

A:  Recommended dosage is at least 2 times per day.  Each box contains 30 packets, 15 day supply.  When considering the many benefits offered by Bios Life, it is not expensive compared to alternatives. In fact, it costs a fraction of the standard price of statin drugs. Obviously, if you are on a drug plan, Bios Life is going to cost you more than a statin drug, but you have to decide if you would rather lower your cholesterol or normalize your blood sugar naturally or through chemical drugs with well-documented side effects. Bios Life offers unequalled benefits. Plus the medication may be covered by a “Co-Pay”, but THE ONE THING FOR SURE.. IS… you get the side effects are FREE! It all boils down you helping people make a smart decision. In their lives, they WILL spend on medicine. Right now.. they have the choice..down the road the option is too late. Ask them…do they want to be smart and spend their money on wellness medicine now??? Or prefer to wait and spend it on ILLNESS medicine later on?

Q:  Can I use it more than 2 times per day:  

A:  Some people enjoy using Bios Life Slim 3 times per day because it helps them achieve their goals faster–especially weight loss and blood sugar stabilization.

Q:  When is the best time to take Bios Life Slim?

A:  To be most effective, take it 5 to 15 minutes prior to your two largest meals.  SHAKE WELL.  DO NOT STIR!

Q:  What if I forget to take Bios Life Slim before the meal?

A:  The most important thing is to take your Bios Life Slim TWICE A DAY, EVERYDAY!  If you forget before your meal, take it with your meal, or drink it as soon as you remember, even if it is after the meal.  The only time it does not work is when it stays in the box.

Q:  Once I reach my goals, is there a maintenance program?

A:  The maintenance is simple…continue to eat a healthy diet, exercise regularly and take Bios Life Slim once per day.  If you get off track it is easy to increase Bios Life Slim to twice per day until you find you are back to your healthy goal weight.  However, if you are taking Bios Life Slim for blood sugar, cholesterol or gastric reflux control, continue including Bios Life Slim as part of your management.

Q:  How long will I need to stay on Bios Life Slim?

A:  The minimum time is 90-120 days.  When you purchase your first box, you should be assisted in completing a preferred patient auto refill form.  This protects you from running out of our supply.

Q:  Can children use Bios Life Slim?

A:  Yes, Bios Life Slim is safe for children.  Take into consideration the age and size of the child.  It often works well to start with a half packet and titrate up as tolerated to twice daily.  It is suggested to take the child’s age +5 to determine how many grams of fiber the child should have minimally each day.  EXAMPLE:  If the child is 6 years old, that child needs 11 grams of fiber in their daily diet; therefore, it is safe for them to use two full packets per day.

Q: Is this approved by the FDA?

A: The FDA tests and approves drugs, not nutritional or food-based products. All of the ingredients in Bios Life are listed under the GRAS (Generally Regarded as Safe List) by the FDA. More than a billion dollars worth of Bios Life has been sold since 1990 with no negative or harmful side effects, so you can feel confident you are using a safe product. If anything, Bios Life has side benefits… not side effects! Bios Life is manufactured in the United States in a FDA Regulated Facility.

 

“ORDER BIOS LIFE SLIM ==>Mo: 08511233545

ALL INDIA INSTANT DELIVERY

 

see Bios Life Slim and Clinical Studies :

Clinically Tested, Peer Accepted:

Studied at North America’s Leading Scientific and Medical Research Centers.

Unicity products have been extensively reviewed in peer reviewed clinical studies conducted at several of the most prestigious hospitals and universities in the US and globally. Unicity continues to dedicate a large portion of the company budget to continued science and research.

Unicity’s flagship product, BALANCE (Bios Life SLIM) meets the NCEP guidelines for first-line treatment of primary dyslipidemia. It has also been studied as an adjunct to statins.

Eleven Unicity Products including Bios Life are listed in the PDR (Physician’s Desk Reference).

Unicity products are manufactured in FDA-approved facilities under stringent good manufacturing practices (GMP), as defined by government regulatory procedures. Where applicable, patented and standardized ingredients are used in the formulating and production processes.

Bios Life UNICITY BALANCE – Clinical Studies:

Cleveland Clinic Trial by Dr. Dennis Sprecher
Published in Sprecher DL, Pearce GL (2002) Fiber-multivitamin combination therapy: a beneficial influence on lowdensity lipoprotein and homocysteine Metabolism 51, 1166-70.
Cleveland_Clinic_Trial_Dennis_Sprecher.pdf

Diabetes in Control Study #1 by Steven Freed and David Joffe
Published in Freed S, Joffe D (2000) The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Diabetes Diabetes in Control 12-8.
Diabetes-in-Control-Study_Steven_Freed_David_Joffe.pdf

Diabetes in Control Study #2 by Steven Freed and David Joffe
Published in Freed S, Joffe D (2004) The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Diabetes II Diabetes in Control 212, 17, and Verdegem P, Freed S, Joffe D (2005) The clinical impact of fiber supplementation for the reduction of postprandial blood glucose and reduction of complications from type-2 diabetes Diabetes 54, A425.
Diabetes_in_Control_Study_2.pdf

The Clinical Impact of Fiber Supplementation on Cardio-Vascular Risk Parameters in type-2 Diabetes.
Presented by Verdegem P, Freed S, Joffe D. in 6th International Conference on Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2005. Washinton, DC, USA. The American Heart Association sent out a press release on the study results.
AbstractPoster-ADA-2005.pdf – (AHA) American-Heart-Association-Press-Release.pdf

The Clinical Impact of Fiber Supplementation for the Reduction of Postprandial Blood Glucose and Risk Reduction of Complications from Type-2 Diabetes.
Presented by Verdegem P, Freed S, Joffe D. in 65th Scientific Session American Diabetes Association. 2005. San Diego, CA, USA.
Poster-ADA-2005.pdf

Philippines Trial by Dr. Yumul
Presented by Balajadia E, Valerio A, Yumul N. Beneficial effects of Bios Life 2 (Dietary Fiber Supplement) in patients with dyslipidemia. in 34th Annual Convention of the Philippine College of Physicians. 2004.
Phillippines Trial Dr. Yumul.pdf

Utah Trial by Dr. Peter J.E. Verdegem
As published by Verdegem P (2007) Viscous soluble fiber combined with phytosterols and policosanol reduces LDL-c and increases HDL-c in hypercholesterolemia Current Topics in Neutraceutical Research.
Utah Trial.pdf

Utah Trial #2 by Dr. Peter J.E. Verdegem
As presented by Verdegem P, Duenas V, Duenas J, Burke E. LDL- and HLD-cholesterol optimization using phytonutrient combination therapy: first line intervention and adjunct therapy to statins in 1st Asian Preventive Cardiology & Cardiac Rehabilitation Conference. 2006. Hong Kong.
Presented at the 7th International Congress on Coronary Artery Disease, 2007, Venice, Italy.
Utah Trial 2.pdf

Pacific Rim Trial by Dr. Vincent Duenas
Published in Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem P (2006) A new fiber drink can serve as an adjunct therapy to statin medication in mild hypercholesterolemia ArteriosclerThrombVascBiol 26, e53-e107.
Pacific Rim Trial Vincent Duenas.pdf

A new fiber drink can serve as an adjunct therapy to statin medication in mild hypercholesterolemia.
Presented by Duenas V, Duenas J, Burke E, Verdegem P. in 7th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2006. Denver.
Poster-ATVB-2005-1.pdfPoster for total users group.pdfPoster Statin User Group.pdf

Texas Trial by Dr. Isabel Martinez
Presented by Martinez I, Horne B, Verdegem P. Lipid and glucose optimization using phytonutrient combination therapy in diabetes. in 8th Annual Conference on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2007. Chicago.

SOURCE

શું આપ ડોક્ટર, વૈધરાજ કે દવાનાં વેપારી છો ?

..

WHAT DOCTORS SAY…30 PERCENTAGE OF UNICITY DISTRUBUTORS IN US ARE DOCTORS - RAJKOT UNICITY DOCTORS FRANCHISE

The medical community has widely endorsed Unicity products, so much so that 11 Unicity products are listed in the Physicians Desk Reference (PDR), USA. Not only that …

but 30% of Unicity distributors in the US are from the medical profession !

The repurchase rate for Bios Life Slim in the US is 92%. The astute and cautious Indian doctor therefore need not hesitate in prescribing Unicity supplements.

TO ORDER UNICITY PRODUCTS CALL AT : 08511233545 MPATEL – PARA MEDICAL CERTIFIED – Rajkot – Gujarat.

FOR FRANCHISE OPTION ? SET AN APPOINTMENT NOW.

Unicity products are the choice of healthcare providers

Hundreds of doctors, surgeons and healthcare professionals are recommending Unicity products to patients and have become Unicity Franchise Owners themselves. These highly respected and qualified medical professionals have seen with their own eyes the positive impact of Unicity products on their patients, on their colleagues’ patients, and just as important, on themselves.

While conducting clinical studies on our products, we’ve collaborated with major medical institutions such as The Cleveland Clinic, Stanford University, UCLA, University of Utah, University of Minnesota and Columbia University.

Unicity has also presented study results at scientific meetings of the American Heart Association and the American Diabetes Association.

 Unicity products are listed in the PDR … Read more

WHY BIOS LIFE IS BEST

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMનાં ઉપયોગ થી કેવા રિજલ્ટ / પરિણામો મળે ?

.

વજન ઘટાડવા માટે બાયોસ લાઇફ સ્લિમ જ શાં માટે ?

blog head

BLS FAQ IMAGE

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM 

FOR FAT LOSS NOT WEIGHT LOSS !!

ITS HARD TO LOOSE WEIGHT, BUT EASY TO BURN FATS !!

અમેરિકા અને કેનેડા દેશમાં ખુબજ પ્રચલિત છે. અને હવે છેલ્લા બે વર્ષ થી ભરતમાં પણ મળવા લાગ્યું છે.

હવે, આપ વજન ઓછું કરવા માટે માત્ર એક જ ઇંચ દૂર છો…

તમારા શરીરને વધારાની ચરબી ને ઘટાડવા માટે શીખવાડો… એ પણ વજન ઘટાડવાના ક્લાસીસ કે યોજનાઓ કે ભૂખ્યા રહ્યા વગર….

વધુ સ્લિમ, વધુ એક્ટિવ અને આકર્ષક બનો.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  એક ક્રાંતિકારી ફોર્મુલા છે, જે આપનાં શરીરનાં કોલેસ્ટ્રોલ, ટ્રાઇગ્લિસરાઈડ ને સંતુલિત કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જમ્યા પહેલા ૧૦-૧૫ વહેલા બાયોસ લાઇફ સ્લિમ લેવાથી તમે જે કઈ પણ ખાવ છો એમાંથી વધુ માં વધુ ઉર્જા મેળવવામાં મદદરૂપ થાય છે અને તેથી જ ભૂખ કુદરતી રીતે નિયંત્રણ માં આવે છે અને શરીરની વધારાની ચરબી ઘટાડવામાં મદદરૂપ થાય છે.

કોલેસ્ટ્રોલ – બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMશરીરનાં સ્વસ્થ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ને નિયંત્રણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેમજ LDL કોલેસ્ટ્રોલ સ્તરને ઘટાડે છે અને HDL કોલેસ્ટ્રોલ સ્તરમાં સુધારો કરે છે.

ગ્લુકોજ મેનેજમેંટ – ગ્લુકોજ, આપણાં શરીરનું એક ઉર્જા સ્ત્રોત છે. પરંતુ, વધારે પડતું ગ્લુકોજ, શરીરમાં અધિક ચરબી, ખરાબ ઇન્સુલિન સંવેદનશીલતા અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓને જન્મ આપી શકે છે. કાર્બોહાઈડ્રેટ,ગ્લુકોજ નું પ્રાથમિક સ્ત્રોત છે અને આજનાં હાઇ પ્રોસેસ્ડ ખોરાક અને વધારે માત્રા માં ગ્લુકોજના સેવન થી વ્યક્તિથી જરૂર કરતાં વધારે કાર્બોહાઈડ્રેટ નું સેવન થઈ જાય છે.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  શરીરમાં ગ્લુકોજ શોષણની માત્રાને ધીમી કરી કરે છે અને ઇન્સુલિન ઉત્પાદનની માત્રાને ઘટાડે છે. જેની સીધી અસર આપણાં સંપૂર્ણ કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઇગ્લિસરાઈડ પર થાય છે. આવી રીતે બાયોસ લાઇફ સ્લિમ સંપૂર્ણ કાર્ડિયોવૈસ્ક્યુલર સ્વાસ્થ્ય માં સુધારો લાવે છે.

વજન ઓછું કરવું…

ભોજનની પહેલા બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  પીવાથી બે ભોજન ની વચ્ચે ના સમયમાં ભૂખ ઓછીFAT LOSS BIOS LIFE SLIM1 લાગે છે. જેથી આપણે ઓછું જમીએ છીએ. બાયોસ લાઇફ સ્લિમને વિશેષ રૂપે એવા સ્તર ને ઘટાડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે કે જેમાં ગ્લુકોજ નું અવશોષણ પાચન ક્રિયામાં થાય છે. તેમજ ચરબી ને જમા કરવાની નિયંત્રણ પ્રક્રિયા માં પણ મદદરૂપ થાય છે. ઉર્જા ની જરૂરિયાત હોવા છતાં ઇન્સુલિનના સ્તર ને નીચે રાખવાથી આપણું શરીર જમા ચરબી માંથી ઉર્જા મેળવવા માંડે છે. બીજા શબ્દો માં કહીયે તો આપણું શરીર જમા ચરબી ને ઉર્જા માં રૂપાંતર કરી જરૂરી ઉર્જા મેળવી લે છે, જેનાથી શરીરનું વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ સાબિત થાય છે.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  એક સુવિધાજનક, આસાની થી સાથે રાખી શકાય એવા પાઉચ માં ઉપલબ્ધ છે.

ઉપયોગ : શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માટે એક પાઉચ ને ૨૫૦ML પાણી સાથે મિક્સ કરીજમ્યા પહેલા ૧૦-૧૫ મિનિટ વહેલું પી લેવું. જમ્યા વગર પણ લઈ શકાય. પહેલા૭દિવસ એક ટાઈમ, પછીથી બંને ટાઇમ. ક્યારેક ભૂલી જાય તો ? યાદ આવે ત્યારે પી શકાય.

વજન ઘટાડવા માટે બાયોસ લાઇફ સ્લિમ જ શાં માટે ?

Bios Life Slim અને બજારમાં મળતીઅન્ય વજન ઘટાડવાની દવા વિષેનો તફાવત Bios Life Slimચરબી ઘટાડવા માટે બજારમાં મળતી અન્ય વજન ઘટાડવાની દવા/ઉપાય
શું ૧૦૦% કુદરતી છે ? હા હા / ના
શું કુદરતી રીતે ભૂખ ઓછી લાગે છે ? હા ના
શું સારા કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ને સુધારે છે ? હા ના
શું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ને સુધારે છે ? હા ના
શું વજનની સાથે ડાયાબિટીસને પણ કંટ્રોલ કરે છે ? હા ના
શું ટ્રાઇગ્લિસરાઈડને સંતુલનમાં મદદરૂપ થાય છે ? હા ના
શું જમા ચરબીને ઉર્જામાં રૂપાંતરિત કરી ઘટાડે છે ? હા ના
શું શરીરની એનર્જી વધારે છે ? હા ના
શું આંતરડાની કાર્યક્ષમતા સુધારે છે ? હા ના
શું પેટ, સાથળ, બાવડા ની સ્કીન ઢીલી – લચી પડે ? ના થઈ શકે
શું ડોક્ટર પોતાના દર્દી/મરિજો માટે પ્રિસ્ક્રાઈબ કરી શકે ? હા ના
શું પેટંટેડ છે ?PATENTED ? હા ના
શું FDA –(ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ એડ્મિનિસ્ટ્રેટર) પ્રમાણિત છે ? હા ના
શું PDR BOOK -(ફિજીસીયન ડેસ્ક રેફરન્સ–બૂક)માં લિસ્ટેડ છે ? હા ના
શું જે લોકોએ ઉપયોગ કર્યો છે એને રિજલ્ટ મળ્યા છે ? કેવા ? હા- રિજલ્ટ જુવો. ખબર નથી…
શું બીજી કોઈ મેજર આડઅસર થઈ શકે ? ના થઈ શકે
શું દવા/ઉપાય પર કોઈ મેડિકલ રિસર્ચ – ટેસ્ટ થયા છે ? હા – જુવો ખબર નથી…
શું કસરત – વ્યાયામ કરવો ફરજિયાત છે ? ફરજિયાત નથી કરવી પડે
શું ભોજન માં કોઈ પરેજી/કાળજી ફરજિયાત રાખવી પડે ? ફરજિયાત નથી રાખવી પડે જ
શું અન્ય દવા (કોલેસ્ટ્રોલ – બીપી) ચાલુ હોય તો લઈ શકાય ? હા હા / ના
મિનિમમ કેટલો ટાઈમ ઉપાય ચાલુ રાખવો પડે ? ૯૦ દિવસ ખબર નથી…
રિજલ્ટ મળવાની ખાતરી ક્યારથી થાય ? પ્રથમ લક્ષણ ?(ભૂખ ઓછી લાગવી / તાજગી નો અહેસાસ પ્રથમ લક્ષણ છે.) પહેલા જ મહિના થી ખબર નથી…

માહિનામાં કેટલો વજન ઉતરે ?FAT LOSS BIOS LIFE SLIM2

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  એ કોઈ તુરંત વજન ઉતરવા માટે નથી, અને એ કોઈ દવા પણ નથી. બાયોસ લાઇફ સ્લિમ એ એક પૂરક આહાર છે. જેમાં રહેલા ફાઈબર તત્વો શરીરમાં નવી વધારાની ચરબી જમા થતી રોકે છે અને જમા ચરબીને ઉર્જા માં રૂપાંતરિત કરી કુદરતી રીતે ઘટાડે છે. આ કાર્યપ્રણાલી મુજબ શરીર કામ કરતું થાય એમાં સમય લાગે છે. એ કાર્યપ્રણાલી ની શરૂઆત થયા પછી પહેલા મહિનાથી જ ચરબી ઘટાડનું માલૂમ પડે છે. જે આવનારા ત્રણ મહિના સુધી સતત ચાલે છે. જો આ સમય પછી આપનું વજન માપસરનું થવા લાગે ત્યારે તમે સ્લિમ નો ઉપયોગ ધીમે ધીમે ઓછી માત્રા કરી બંધ કરી શકો છો. જે લોકો એ ૩૦૦ કિલો વજન ઓછું કરેલ છે તેઓએ એક વર્ષ સુધી રેગ્યુલર સ્લિમ નું સેવન કરેલ છે.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  એક મહિના માટે કે ટ્રાઈ કરવા માટે નથી.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  વજન/ચરબી ઘટાડવા માટે મિનિમમ ૯૦ દિવસ / ૩ મહિનાં સુધી લેવું જરૂરી છે. ૩ મહિના પછી જરૂર પડે તો આગળ લઈ શકાય અને ધીમે ધીમે માત્રા ઓછી કરી લેવાનું બંધ કરી શકાય છે.

કોણ લઈ શકે ? જે લોકો શરીરનું વજન ઘટાડવા માટે ૧૦૦ % કટિબદ્ધ છે, અને સ્વસ્થ જીવન ઈચ્છે છે. તેમજ શરીરનાં વજનને કારણે નજીકનાં ભવિષ્યમાં થનારી કે અન્ય બીમારીઓ કે મુશ્કેલીઓ ભોગવવી ઉપરાંત દવા પાછળ પછી થી ખર્ચા કરવા કરતાં અત્યારે જ અને આજ થી જ વજન ઘટાડવા તત્પર છે.

સૌ કોઈ આપણે જાણીએ જ છીએ કે વજન વધારે હોવાથી ભવિષ્યમાં કઈ કઈ બીમારીઓ થઈ શકે, એ કહેવું કે જાણવું મુશ્કેલ નથી. આવા સમયે ડોક્ટર સાહેબની માત્ર એક સલાહ કે સૂચના થી કેટલા ખર્ચા કરવા પડે કે ઓપરેશન કરાવવા પડે ? અને એ પણ તાત્કાલિક ધોરણે, એમાં વાર નાં ચાલે….!! એના કરતાં બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMનો સમયસર,અને વહેલી તકે જો ઉપયોગ કરીને સ્વાસ્થ્ય ને સાચવી લઇએ તો આશીર્વાદ રૂપ સાબિત થઈ શકે. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.

હવે, આપ વજન ઓછું કરવા માટે માત્ર એક જ ઇંચ દૂર છો…

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMવિષે વિશેષ વધુ માહિતી ડાઉનલોડ કરવા અહિયાં ક્લિક કરો.

વિડીયો જુવો – બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  શરીરમાં કેવી રીતે કામ કરે છે ?

અહિયાં ક્લિક કરો.

વજન ને કારણે થતી બીમારીઓ વિષે આટલું જાણો… અહિયાં ક્લિક કરો…

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMનાં ઉપયોગ થી કેવા રિજલ્ટ / પરિણામો મળે ?

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMકોઈ દવાની દુકાન, શોપ, મોલ માં ઉપલબ્ધ કે મળતું નથી.

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  મંગાવવા માટે ફોન કરો 85112 33545.

INSTANT HOME DELIVERY !!

બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TM  વિષે કોઈ પ્રશ્ન કે મુંજવાણ છે ?

ફોન કરો 85112 33545.

 

શું ભૂખ્યા રહેવાથી કે કસરત કરવાથી વજન ઘટાડી શકાય ?

ઝડપથી વજન ઘટાડવા લોકો શું શું કરે છે ?

વધુ વાંચવા અહીયાં ક્લિક કરો…

વજન ને કારણે થતી બીમારીઓ વિષે આટલું જાણો

.

BIOS LIFE SLIM555

 

BIOS LIFE SLIM666

  બાયોસ લાઇફ સ્લિમ TMનાં ઉપયોગ થી કેવા રિજલ્ટ / પરિણામો મળે ?

ગેગરિનમાં અદભૂત પરિણામ – સુપર ક્લોરોફિલ લગાવો

SUPER CLOROPHYLL

અહી નીચે આપેલ વીડિયો પ્લે કરો.

ગેગરિન થી પીડાતા વ્યક્તિ નો પગ કપાવો પડે ઍવી સ્થિતિ ઉભી થઈ ગઈ હતી.

પરંતુ, – સુપર ક્લોરોફિલ દરરોજ પગ ઉપર લગાવવાથી થોડા સમયમાં ઍ

વ્યક્તિ ને ખુબજ સરસ પરિણામો પ્રાપ્ત થયા. જુઓ આ વીડિયો

 

સુપર ક્લોરોફિલ  કોઈ દવા નથી. ઍ ઍક કુદરતી પૂરક આહાર છે.

 

ચામડીનાં  હઠીલા, અસાધ્ય, જૂના રોગો માં ચમત્કારિક પરિણામ

શું ચહેરો નાં દેખાય ઍવા ખીલ થાય છે ?

ખીલની સમસ્યા ? માત્ર ૭ જ દિવસ માં ચમત્કારિક પરિણામ !!

પિમ્પલ્સ, બ્રેકઆઉટ, પસવાળા દાણા, લાલ દાણા વગેરે, આ બધા જ એવા નામ છે જેને સામાન્ય રીતે લોકો ખીલ માટે વાપરે છે. મોટાભાગના લોકોએ ક્યારેક ને ક્યારેક તો ખીલનો સામનો કર્યો જ હશે. ખીલને અંગ્રેજીમાં ACNE કહેવામાં આવે છે.

પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ શબ્દની ઉત્પતિ ક્યાંથી થઈ? ACNE શબ્દનો મતલબ થાય છે કે કોઈ વસ્તુનો ઉપરનો હિસ્સો. અંગ્રેજીમાં કહે છે કે ‘THE HIGHEST POINT’ આ શબ્દની ઉત્પતિ ગ્રીક શબ્દ AKMEથી થઈ છે. જેનો મતલબ પોઈન્ટ કે સ્પોટ થાય છે. કેટલીકવાર આ શબ્દમાં લોકો AKMEને બદલે AKNE લખવા માંડ્યા

પિમ્પલ્સને મેડીકલી ખીલ કહેવાય છે. આ એક પ્રકારનો ત્વચાનો રોગ છે, જેમાં બોડીના ઓઈલ અને વાળના અંશ મળે છે. મોટાભાગે એ ત્યારે થાય છે જ્યારે ત્વચામાંથી વધુ તેલ નિકળે. આ છોકરાઓ અને છોકરીઓમાંથી કોઈને પણ થઈ શકે છે.

ખીલ કોઈ ખતરનાક રોગ નથી. પરંતુ મોટાભાગના લોકોમાં ખીલને લઈને મનમાં ડર હોય છે. જો આપણે આપણી ત્વચાને સાફ રાખીએ તો ખીલ થવાની સંભાવના બહુ ઓછી રહે છે.

માણસની ત્વચા પર ખુબ નાના નાના રોમછિદ્રો હોય છે. જેમાંથી બોડી ઓઈલ બહાર આવે છે. આ ઓઈલ આપણી ચામડી પરની રૂંવાટીના વાળ સાથે મળે છે અને ત્વચા ગંદી થાય છે આવી સ્થિતિમાં ખીલ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં ખીલ થાય છે ત્યાંની ત્વચાના રોમછિદ્રો બંધ થઈ જાય છે. એટલે ત્યાં જ બોડીનું ઓઈલ એકઠું થવા લાગે છે અને બહુ ખીલનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે.

મોટાભાગે પિમ્પલ્સ ચેહરા, પીઠ, છાતી, ખંભા અને ગરદનની આસપાસ થાય છે. તે શરીરના એવા ભાગો પર થાય છે જ્યાંથી વધુ બોડી ઓઈલ રિલીઝ થતુ હોય છે. આમ તો ખીલના અક પ્રકાર છે પરંતુ તેના ઈલાજ તેના પ્રકાર પર નિર્ભર છે. Source