પ્રોડક્ટ

VISIT COMPANY SITE FOR ANY KIND OF MORE DETAILS RELATED TO PRODUCTS

http://shop.unicity.com/

 નીચે દર્શાવેલ પ્રોડક્ટ કોઈ દવા નથી. ઍ ઍક કુદરતી પૂરક આહાર છે.

 

૧.  સુપર ક્લોરોફીલ

( શરીરની સંપૂર્ણ આંતરિક સફાઈ માટે )

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને વિગત વાર માહિતી માટે – અહિયાં ક્લિક કરો.

વિડીયો (અચૂક જોવો) જોવા માટે  – અહિયાં ક્લિક કરો.

SUPER CLOROPHYLL

==================================================

૨.  બાયોસ લાઈફ સ્લિમ

(વજન ઘટાડવા માટે – કુદરતી રીતે)

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને વિગત વાર માહિતી માટે – અહિયાં ક્લિક કરો.

વિડીયો (અચૂક જોવો) જોવા માટે  – અહિયાં ક્લિક કરો.

slim pic

.================================================

૩.  બાયોસ લાઈફ – D

( ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે – કુદરતી  રીતે )

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને વિગત વાર માહિતી માટે – અહિયાં ક્લિક કરો.

વિડીયો (અચૂક જોવો) જોવા માટે  – અહિયાં ક્લિક કરો.

diabetes d pic

======================================

. બાયોસ લાઈફ માચા

(શરીરમાં આંતરિક સ્ફૂર્તિ, ઉર્જા/જોશ, અને તનાવ મુક્ત થવા માટે.)

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને વિગત વાર માહિતી માટે વિડીયો જુવો – HINDI

વિડીયો જોવા માટે  – અહિયાં ક્લિક કરો.

MATCHA

======================================

5.  LEAN COMPLETE

USED AS MEAL REPLACEMENT  OR

Power Start Your Day with Unicity’s Lean Complete Breakfast ! See Video.

ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને વિગત વાર માહિતી માટે વિડીયો જોવા માટે  – અહિયાં ક્લિક કરો.

LEAN COMPLETE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s